Januari månad- En bok av Brene Brown sociolog som forskar om skam och sårbarhet